Lampone wiress & tools
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.
   Poštovani,

    Čast nam je da vas obavestimo da  počinje  sa  radom  Klaster ribarstva  koji ima primarni zadatak da promoviše i zastupa interese svojih članova, razvoj poljoprivrede i ribarstva u celini i da kroz veliki broj aktivnosti pruži podršku u poslovanju svojim članovima.
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.

Ciljevi i zadaci INOVATIVNOG KLASTERA RIBARSTVA  "IKRA AKVAPONIJA"  su:

˘    opšti cilj je promovisanje zdrave ishrane i načina života kao i edukacija o ulozi koje ishrana i poljoprivreda igraju u našim životima.
˘    stručna pomoć vezano za zdrastveno stanje ribe,
˘    zastupanje i predstavljanje zajedničkih interesa članova,
˘    poslovno povezivanje,
˘    jačanje konkurentnosti i pozicioniranja na domaćem i inostranom tržištu, stimulisanje razmena znanja, ideja i informacija,
˘    promovisanje preduzetništva,
˘    olakšavanje pristupa finansijskim izvorima,
˘    kreiranje i razvoj ekološki orijentisanih programa i projekata,  razvoja inovativnosti,
˘    razvoj i primene naprednih tehnologija i pospešivanje međunarodne poslovne saradnje,
˘    zaštita ugroženih vrsta,
˘    zaštita ugroženih staništa,
˘    očuvanje biodiverziteta
˘    istraživanja i povezivanja sa strukovnim, potpornim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
˘    efikasna razmena informacija preko posebno razvijene informacione mreže stvaranjem jedinstvene baze podataka, praćenjem trendova i potreba tržišta,
˘    zajednička promocija, izrada internet prezentacija, promotivnog  materijala, publikacija, zaključivanje sponzorskih ugovora na osnovu kojih se obezbeđuje reklamiranje članova i drugih zainteresovanih lica i sl.;
˘    povezivanje sa drugim sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu;
˘     obuka članova i drugih zainteresovanih, kroz organizaciju seminara, radionica i studijskih putovanja, specifičnih obuka u kooperaciji sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u cilju obrazovanja i stručnog usavršavanja članova i drugih, kao i drugi vidovi stručnog  usavršavanja;
˘    razvoj članova kroz, međusobne razmene znanja radi racionalnijeg korišćenja vremena i svih ostalih raspoloživih resursa,
˘    uspostavljanje jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa iz oblasti od važnosti;
˘     ostvarivanje i očuvanje zajedničkih interesa i potreba članova u oblastima od značaja;
˘    ukazivanje na aktuelne političko-privrerdne probleme i predlaganje i sprovođenje u delu odgovarajućih mera;
˘     uvođenje i implementacija savremenih svetskih iskustava i dostignuća u oblastima od interesa,
˘     zastupanje i zaštita interesa svojih članova i lobiranje za njih pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
˘    pružanje stručne i savetodavne pomoći svojim članovima;
˘    kreiranje i podsticanje razvoja zdrave ishrane i  zdravog načina života u Srbiji, služeći se pri tom međunarodnim iskustvima i dostignućima;
˘    praćenje zakonodavstva, postojećeg stanja i aktuelnih problema vezanih za poljoprivredu i ribarstvo u Srbiji i regionu
˘    predlaganje  nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera u  oblasti ekologije, poljoprivrede i zaštite životne sredine;
˘     unapređenje ekološkog okruženja u ribarstvu , u uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
˘    unapređenje informisanje šire javnosti, o organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačke, propagandne i informativne delatnosti u skladu sa ciljevima razvoja ;
˘    razvoj i nega međusobne solidarnosti i uzajamnosti među članovima i ostalim učesnicima u oblasti delovanja;
˘     rad na konslutantskim aktivnostima razvoja efektivnih organizacionih, upravljačkih i procesnih struktura;
˘     pružanje podrške u razvoju i primeni savremenih tehnologija i inovacija
˘    zastupa zajedničke interese članova pred gradskim i  državnim organima i organizacijama,
˘    pokreće i unapređuje neposredne i posredne kontakte između privrednih i drugih organizacija, institucija i pojedinaca
˘     podstiče preduzimanje zajedničkih projekata i angažuje se za stvaranje pogodnih uslova za njihovo realizovanje
˘    organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i manifestacije
˘    učestvuje u radu  srodnih organizacija u Srbiji i inostranstvu, bez sticanja materijalne koristi;

KLASTER  RIBARSTAVA  IKRA AKVAPONIJA
HTML Hit Counters
Web Counters

Zašto ne loviš ribu? Izgleda velika ludost, što i jest,
ali postane najveća strast. I brani čovjeka od drugih ludosti.
Svijet se može rušiti, a ti ćeš, nepomičan, buljiti u vodu.
Najveća mudrost u životu je da čovjek pronađe pravu ludost.
                                            
                                           Meša Selimović
o nama    ribarstvo    zakonodavstvo    nauka    arhiva    aktuelnosti    klasteri    radionice    forum    akvaponija    kontakt        izrada   ticma