Lampone wiress & tools
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.
KLASTER  RIBARSTAVA  IKRA AKVAPONIJA
AKTUELNE novosti i obaveštenja


STATUT

UDRUŽENJA GRAĐANA
INOVATIVNI KLASTER RIBARSTVA  IKRA AKVAPONIJA
možete skinuti ako kliknete ovde

o nama    ribarstvo    zakonodavstvo    nauka    arhiva    aktuelnosti    klasteri    radionice    forum    akvaponija    kontakt        izrada   ticma
- izveštaj o skriningu Srbije
poglavlje 13 o ribarstvu
kompletan izveštaj možete skinuti ovde
- AGENDA - Seminar
"Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za
Poglavlje 13 - Ribarstvo" 
6. april 2016. godine
kompletan izveštaj možete skinuti ovde
- Pregled sektora ribarstva u Republici Srbiji
Mirko Novaković
kompletan izveštaj možete skinuti ovde
- General principles of the EU Common Fisheries Policy
Chapter 13 Fisheries
Aina Afanasjeva, short-term legal expert
kompletan izveštaj možete skinuti ovde