Lampone wiress & tools
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.
KLASTER  RIBARSTAVA  IKRA AKVAPONIJA
Rešenje o ustanovljavanju ribarskih područja
Pravilnik o uslovima i načinu organizacije ribočuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe
NAREDBU  O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA
Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov - primenjivaće se od 1. januara - 2016. godine
Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova privrednog ribara i načinu vođenja
(primenjuje se od 1. januara 2016. godine)
Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca
Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja katastra ribolovnih voda
Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda
Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara
Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2016. godinu
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o nama    ribarstvo    zakonodavstvo    nauka    arhiva    aktuelnosti    klasteri    radionice    forum    akvaponija    kontakt        izrada   ticma
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda